EBT

 

Vad är det?

Vår Eco Best Technology (EBT) är en banbrytande innovation som gör våra handskar helt biologiskt nedbrytbara, hållbara och de första i sitt slag.Så här fungerar det:

När handskarna hamnar på deponin kommer mikroorganismer att konsumera, metabolisera och bryta ned EBT-materialen till tre naturliga komponenter – organisk jord, metan och koldioxid. Detta bildar gödsel och lämnar inget avfall.Var tar det vägen?

EBT kräver deponi som är biologiskt aktiv för att det ska brytas ned. Det innebär att handskar med EBT inte kan börja brytas ned innan de kasseras på deponi. Dessa egenskaper har validerats av oberoende certifierade laboratorier med ASTM:s internationella testmetoder (ASTM D5511).Därför är det viktigt:

Tänk på antalet engångshandskar som används varje dag på sjukhus, kontor, skolor, lager, laboratorier och även i våra hem. Siffrorna är astronomiska. Med EBT hjälper vi till att bevara planeten genom att accelerera varje handskes biologiska nedbrytningsprocess med upp till 100 år*. Och varje handske gör skillnad.

*Beroende på klimat och deponins plats.


EBT-handskar

  • No Chemical

  • No Chemical

  • No Chemical